شهر باغستان براساس مصوبه هیات وزیران مورخ 1383/06/01 از تجمیع روستاهای خادم‌آباد ، ده مویز، صادقیه، نصیرآباد، شهرک مطهری و ... و تبدیل آنها به یک نقطه شهری به وجود آمده است.
روستای سعیدآباد نیز بنا به پیشنهاد جلسه گروه کارشناسی مورخ 19/07/84 و تصویب کارگروه شهرسازی و معماری استان در مورخ 1384/08/11 و همچنین تأیید نهایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران مورخ 1384/10/05 به عنوان محدوده منفصل شهر باغستان تعریف شده است.
طی مراحل قانونی در سال 1388 الحاق روستای باباسلمان به مجموعه شهر باغستان انجام گرفت.هم اینک شهر باغستان از محله های خادم آباد،دهمویز،صادقیه ، شهرک مطهری ، سعیدآباد ،مهدیه ، باباسلمان ، نصیرآباد،دهشاد بالا، دهشادپایین،ورامینک،بهار و بادامک تشکیل شده است.
پیشینه تاریخی شهر باغستان:
در دوران تاریخی نیز آثار و شواهد نشان می دهد که منطقه شهریار مورد توجه بوده است.آثار و شواهدی که در تپه جوقین،تخت رستم ،قلعه چهل دختر و تخت کیکاووس مشاهده می شود نشان میدهد که شهریار در دوره ساسانی منطقه مهمی بوده است.در دوره اسلامی به خصوص در صدر اسلام شهریار بواسطه قرار گیری در منطقه ری از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.در دوره آل بویه ری به عنوان پایتخت از مناطق مهم ایران به شمار می رود و بر اساس شواهد شهریار از مناطق آباد و سر سبز بوده است.از دوره سلجوقی آثار و بقایای زیادی در منطقه شهریار دیده میشود که نشان دهنده آبادانی و اهمیت منطقه شهریار در گذشته می باشد.آثار مکشوفه در قره تپه نیز مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح بوده است.6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0