مهندس سعید علیمحمدی رئیس شورای اسلامی شهر باغستان
مهندس محمدرضا شمسایی  شهردار باغستان
General Statistics
Total Site Statistics 814783
Best Site Statistics Day 9/5/2022
Best Site Statistics Count 883
Today Site Statistics 57
Yesterday Site Statistics 100
Last Thirty Days
Previous Month Average 141
Previous Month Best Time 10 - 11
Previous Week Day Average 175
Previous Month Week Day Average 120


  • 05411111.jpg6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0