چهارشنبه, 5 شهريور 1393

تازه های سایت
به روز رسانی سایت معاونت اداری و مالی-ارتباط مستقیم با معاونت-سامانه جستجوی متوفیات شهر باغستان-به روزرسانی تقدیرنامه ها-راه اندازی سامانه گزارش تخلفات ساختمانی-راه اندازی سایت سرمایه گذاری باغستان
Untitled 1
137 سامانه دریافت و پیگیری درخواست های شهروندان از شهرداری باغستان- حفظ و نگهداری تجهیزات شهری = کاهش هزینه های خدمات - بانوان محترم خانه دار : خود را به هنر صرفه جويي و قناعت به خصوص در مصرف آب آراسته نماييد-· صرفه جويي در مصرف آب رضايت الهي را به همراه دارد.

Untitled Document

Untitled Documentآدرس: شهرستان شهریار-شهر باغستان--بلوار ولیعصر(عج)-لاله دوم اصلی-شهرداری باغستان | تلفن: 65233390-1 | ایمیل: Info@baghestan.ir
V3.9.8.50