نام:حسن

نام خانوادگی:رنجبر

سال تولد:

نام پست: شهردار باغستان

 ارتباط مستقیم با شهردار باغستان

 
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی:
 

میزان تحصیلات ,سوابق علمی

رشته تحصیلی

 سوابق شغلی و مدیریتی:

 

در حال بروزرسانی