پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
سه‌شنبه, 12 مهر 1401
  فرم نظر سنجیروابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری باغستان به منظور تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت شهروندان و مراجعه کنندگان گرامی به شهرداری باغستان اقدام به جمع آوری نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شهروندان گرامی پس از مراجعه به شهرداری نموده است. لذا خواهشمندیم با پاسخگویی صادقانه به سوالات ذیل ، ما را در رفع ایرادها و نقاط ضعف احتمالی شهرداری یاری فرمائید.
   لطفا تاریخ ثبت نظر خود را ثبت نمایید .   
  1- به کدام واحد / اداره مراجعه نموده بودید؟(حتمن پر گردد.)   
  2- جهت چه خدمتی به واحد مربوطه مراجعه نموده بودید؟(حتمن پر گردد)   
  نحوه برخورد، ارائه اطلاعات و راهنمایی در زمان ورود به ساختمانهای شهرداری چگونه بود؟  
  فضا، خدمات و امکانات رفاهی(صندلی، سرویس بهداشتی و ...) در زمان انتظار و هنگام مراجعه چگونه بود؟  
  نحوه پاسخگویی مسئولینی که به آنها مراجعه داشتید چگونه بود؟  
  زمان و سرعت پاسخگویی به درخواست خود را چگونه ارزیابی می کنید؟  
   آیا تابلوهای موجود در شهرداری جهت راهنمایی شما مفید بود؟  
  ارزیابی شما از متناسب بودن تعداد کارمندان واحد مورد نظر در پاسخگویی به ارباب رجوع چیست؟  
  ارزیابی شما از اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر نحوه فعالیت کارمندان شهرداری چیست؟  
  نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری با شما را داشته  اند مرقوم فرمائید.  
  نام فرد یا افرادی که برخورد نا مناسبی با شما را داشته اند مرقوم فرمائید.  
  لطفا نظرات و پیشنهادات را ذکر فرمائید.  
  ارسال

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0