پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
دوشنبه, 20 ارديبهشت 1400

مشخصات جغرافیایی:

x:511622

y:3944554

N=35  38  40

E=51  07  41

طرح تفصیلی شهرداری باغستان
 

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0