پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

EN / FA
سه‌شنبه, 12 مهر 1401
 

 
وارد کردن نام خانوادگی در این بخش الزامی بوده و بقیه موارد اختیاری است.
در صورت وارد کردن تاریخ، آن را به صورت بازه تاریخی در نظر بگیرید
به عنوان مثال از 1/1/1381 تا 25/10/1384
                                                                                        

 


 


آمار و اطلاعات شهرداری باغستان

 

 


جستجوی اموات
سامانه جستجوی اموات شهرداری باغستان
نام : 
نام خانوادگی : 
تاسال : 
قطعه : 
بلوک : 
نام پدر : 
آرامستانهای : 
تاریخ تولد : 
تاریخ فوت :   


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0