EN / FA
پنج‌شنبه, 28 شهريور 1398

پیام های آموزش شهروندی


استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.
وجود شهری زیبا ،  مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است
تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است..
احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.
استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است..
کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.
زيبايي برون نشانه اي از زيبايي درون است..
شهر خوب ، تجلي گاه رفتار شهروندان است.
محيط زيست ميراث پدرانمان نيست بلكه امانت فرزندانمان است.
هويت اصلي هر شهر رفتار و كردار شهروندان آن است .
شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.
موفقيت هر شهرداري لازمه ی  مشاركت شهروندان است.
شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند.
پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تميز مي‌كنند و شهروندان فهيم آن را پاكيزه نگه مي‌دارند.
شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم .
شهروند خوب ،  شهرزیبا  می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب
شهرنمایشگاه افکار  و فروشگاه رفتار شهروندان است .
اجرای قوانین مهمتراز وضع آنها است .
برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده ی  قانون باشیم .
احترام به قانون احترام به خود است .
چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .
با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .
اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .
رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .
احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .
احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .
نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .
پرداخت عوارض مساوی با پویایي  شهر است .
با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم

 • اموال عمومي امانت خداوند است در دستان ما.
 • شهر ما خانه‌ي ماست در حفظ و توسعه زيبائي‌هاي آن بكوشيم.
 • شكستن شاخه‌هاي درختان مثل شكستن بال‌هاي فرشتگان است.
 • بي تفاوتي نسبت به سرنوشت خود، بزرگترين عامل بدبختي انسانهاست.
 • شهر خوب و زيبا و سالم محصول مشاركت اجتماعي مسئولين و مردم است.
 • شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند
 • شهر سالم و زيبا٬ حاصل اقدامات جزئي شما شهروندان مهربان است
 • در حفظ و نگهداري شهر خود كوشا باشيم
 • شهروندان سبز = تعامل سبز
 • شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد
 • آينده از آن كساني است كه به زيبا بودن روياهاي خود ايمان دارند.
 • شهر خوب يافتني نيست٬ بلكه ساختني است ٬ شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند

 • شهروند عزيز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم.
 • خدمات رساني٬ عمران شهري و بهبود محيط هاي اجتماعي از ما٬ حفظ و نگهداري از شما...
 • پياده رو٬ كليد خوشبختي شهر
 • پياده رو٬ فضاي عمومي شهروندان است٬ لطفا" سد معبر نكنيد

V5.2.0.0