EN / FA
جمعه, 13 تير 1399
راهنمای مراجعین
   سیستم یکپارچه شهرسازی


گردش کار

راهنمای مراجعین

            اطلاعات پایه شهرسازی

                                       راهنمای شهرسازی
پیگیری پرونده شهرسازی
(این ایتم توسط حوزه انفورماتیک در حال پیگیری و اجرا می باشد.)
 
5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0