پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
پارک ولایت

پارک بانوان(اجرای 455 متر دیوار به ارتفاع 2.5 متر)
 
پارک ولایت

پل باغ

                                       جدولگذاری جاده تهران شهریار 

احداث پارک ارغوان نصیراباد
 
پارک شهدای هفتم تیر
 
                                        هدایت آبهای سطحی خادم آباد
 
تپه پایه یک
 
                                     زمین فوتبال ده بهار
 
زمین فوتبال مهدیه(کلیک نمایید)
 
بازار روز خادم آباد
 
                            زیر سازی و جدولگذاری نصیرآبد
 
احداث ایستگاه آتش نشانی سعید آباد

خرید و پخش آسفالت خادم آباد
 
   

ردیف

عنوان قرارداد

عملکرد

سال

درصد پیشرفت

توضیحات

1

طرح حفر چاه در سطح شهر

90

100

چاه زیرگذر سه راه شهریار و  حفر 6 حلقه چاه در سطح شهر

2

زیرسازی و جدولگذاری نصیرآباد

90

100

1160 متر کانیو، 2120 متر نهرروسی، 520 متر کتابی، 730 متر تک جدول، روسی 120 متر و 160 متر دال گذاری

3

زیرسازی و جدولگذاری سعیدآباد و مهدیه

90

100

کانیو: 258 متر ، نهر 2117 متر ، نهر روسی 137 متر ، کتابی 369 متر ، تک جدول 60 متر ، دال بتنی 40 متر

4

زیرسازی و جدولگذاری صادقیه و دهمویز

90

100

. 105 متر نهر، 399 متر کانیو، 328 مترخرید و اجرای  لوله کاروگیت با منهول و کلیه متعلقات آن، 690 متر تک جدول و 75 متر دال گذاری

5

خرید و پخش آسفالت نصیرآباد

90

100

خرید3800 تن آسفالت و پخش با مساحت 27800 متر مربع

6

زیرسازی و جدولگذاری روستاهای حریم

90

100

کانیو: 1601 متر ، نهر 113 متر ، نهر روسی 75/111 متر ، کتابی 347 متر ، تک جدول 644 متر

7

آسفالت بلوار امام خمینی( جاده تهران شهریار)

90

100

تراش آسفالت به مساحت 14000 مترمربع ، خرید آسفالت 3210 تن و پخش آسفالت به مساحت 15100 مترمربع

8

آسفالت سعیدآباد و مهدیه

90

100

خرید 2750 تن آسفالت و پخش به مساحت 13000 متر مربع

9

اصلاح هندسی بلوار هدایت نصیر آباد

90

100

685 متر تک جدول و اصلاح هندسی رفوژ میانی

10

آسفالت روستاهای حریم

90

100

خرید 2135 تن آسفالت و پخش آسفالت به مساحت 6235 متر مربع.

11

اجرای فاز اول تعریض جاده دهشاد بالا به نصیرآباد

90

100

اجرای 235 متر نهر ، 221 متر تک جدول و 7187 متر مکعب خاکبرداری و 7050 متر مکعب مخلوط ریزی ، آبپاشی و کوبیدن مسیر

12

اجرای دوربرگردان روستای بادامک

90

100

اجرای 820 متر کانیو ، 615 متر تک جدول و 50 متر روسی

13

احداث پارک محله ای صادقیه

90

100

شامل جدولگذاری ، تهیه و نصب کفپوش ، اجرای ساختمان نگهبانی  و هزینه انجام شده تاکنون 000/000/000/1 ریال می باشد.

14

احداث پارک محله ای دهمویز

90

100

به مساحت 600 متر مربع به اتمام رسیده است. هزینه انجام شده تاکنون 000/000/150 ریال می باشد.

15

احداث نگهبانی و سرویس بهداشتی پارک نصیرآباد

90

100

به مساحت 40 متر مربع به اتمام رسیده است.

16

احداث پارک محله ای بانوان سعیدآباد

90

100

282 مترمربع اجرای فونداسیون ،1000 مترمربع دیوار بلوکی ،1250 مترمربع سیمانکاری

17

تکمیل زمین فوتبال مهدیه و خرید و نصب چمن مصنوعی

90

100

خریدو نصب 885 متر مربع چمن مصنوعی

18

تکمیل زمین فوتبال روستای بهار و خرید و نصب چمن مصنوعی

90

100

خرید و نصب 1008 متر مربع چمن مصنوعی

19

تکمیل زمین فوتبال نصیر آباد و خرید و نصب چمن مصنوعی

90

100

تهیه و نصب 7700 متر مربع چمن مصنوعی

20

احداث ساختمان اورژانس دهمویز

90

100

اجرای ساختمان بتن آرمه  به مساحت 117 متر مربع  شامل تقسیمات داخلی ، مرکز پیام ، اتاق استراحت ، آشپزخانه ، نماکاری و تجهیزات مکانیکی و برقی

21

زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت ورودی  بابا سلمان

90

100

به اتمام رسیده است. 294 متر تک جدول و 4350 متر مربع آسفالت

22

پیاده روسازی سعیدآباد

90

100

4800 متر مربع کف پوش با موزاییک ویبره همراه با موزاییک برجسته جهت استفاده نابینایان اجرا شده  است.

 

23

دیوار کشی حوزه بسیج دهشاد بالا

90

30

عملیات اجرای قسمتی از دیوار محوطه انجام شده است و مابقی عملیات نیز در حال انجام می باشد.

24

خرید و پخش آسفالت سعید آباد

90

100

خرید 364 تن آسفالت و پخش آسفالت به مساحت 3150 مترمربع

25

خرید و پخش آسفالت مهدیه

90

100

خرید 340 تن آسفالت و پخش آسفالت به مساحت 3200 مترمربع

26

احداث پارک محله ای خادم آباد

90

60

شامل جدولگذاری ، تهیه و نصب کفپوش انجام شده و ادامه عملیات نیز در حال پیگیری می باشد

27

قرارداد آزمایش خاک و بتن و آسفالت

90

90

جهت کلیه پروژه ها به صورت موردی انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان قرارداد

عملکرد

سال

درصد پیشرفت

توضیحات

34

اجرای تپه آزمایش پایه یک( بصورت امانی و پیمانی)

91

100

شامل 6000 مترمکعب خاکبرداری 4200 مترمکعب مخلوط ریزی و

35

بهبود عبور و مرور شهری

91

100

اجرای 455 متر نهر ، 80 متر دال گذاری

36

زیرسازی و پخش آسفالت خادم آباد

91

100

خرید حدود 2600 تن آسفالت و 53400 مترمربع آسفالت

37

زیرسازی و پخش آسفالت دهمویز

91

100

خرید 1330 تن آسفالت و پخش 12490 مترمربع آسفالت

38

اجرای دوربرگردان بعد از پل بادامک

91

100

اجرای 885 متر طول جدول نهر

39

خرید و پخش آسفالت نصیرآباد

91

50

عملیات خاکبرداری در خیابانهای هجرت و شیماکو انجام شده است ولی به علت وجود انشعابات اداره آب فعلاً اجرای عملیات متوقف شده است

40

زیرسازی و پخش آسفالت سعیدآباد

91

0

دستور کار صادر شده است و در مرحله شروع و اجرای عملیات می باشد

41

زیرسازی و جدولگذاری مهدیه و سعیدآباد

91

10

دستور کار صادر شده است و در مرحله جدولگذاری در خیابانهای مورد نظر می باشد

42

زیرسازی و جدولگذاری صادقیه

91

100

اجرای 660 متر نهر ، 25 متر نهرروسی و 40 متر دال گذاری

43

زیرسازی و جدولگذاری نصیرآباد

91

100

اجرای 1370 متر نهر ، 60 متر جدول کتابی ، تک جدول 775 متر

44

زیرسازی و پخش آسفالت روستای دهشاد پایین

91

20

کوچه های یاس 10 و فرعی های آن و کوچه مسجد زیرسازی شده است و آماده آسفالت می باشد

45

زیرسازی و پخش آسفالت روستای بادامک

91

50

لکه گیری داخل روستا تمام شده است و زیر پل بادامک خاکبرداری انجام شده وآماده آسفالت می باشد

46

زیرسازی و پخش  آسفالت روستای بهار

91

-

دستور کار صادر شده است و پیگیر استعلام از ادارات ذیربط می باشد

47

زیرسازی و پخش آسفالت روستای دهشاد بالا

91

-

دستور کار صادر شده است و در مرحله شروع و اجرای عملیات  می باشد

48

احداث ایستگاه آتش نشانی سعیدآباد

(پیشرفت فیزیکی پروژه  تا مرحله اسکلت 35 درصد می باشد ولی تا سقف قرارداد 100درصد کارشده است)

91

100

در زمینی به مساحت 1500 مترمربع شامل ساختمان اداری در دو طبقه به مساحت 240 مترمربع وآشیانه به مساحت 144 مترمربع و دیوارکشی دیوار پیرامونی به طول 160 مترطول در حال اجرا می باشد  و تا سقف قرارداد عملیات اجرا شده است

49

اجرای روشنایی برق بلوار دهشاد بالا

91

100

نصب 9 اصله تیر چراغ برق در وسط بلوار اجرا شده است

50

جابجایی تیرهای برق بلوار هدایت

91

-

به علت تغییرات در نقشه های اجرایی فعلا اقدامی صورت نگرفته است

51

جابجایی تیرهای برق بلوار شهید کلهر باباسلمان

91

100

عملیات مطابق با طرح انجام و به اتمام رسیده است

52

اجرای سقف ساختمان سوله شهرداری مرکز

91

100

اجرای داربست و تهیه و نصب تیرچه و بتن ریزی به مساحت 500 مترمربع انجام شده است

53

خرید وسایل ورزشی روستای بادامک

91

100

بصورت امانی

54

جدولگذاری خیابان شهید رستمی باباسلمان

91

100

بصورت امانی

55

زیرسازی و پخش آسفالت خیابان شهریاریک  نصیرآباد

91

100

بصورت امانی

56

زیرسازی و جدولگذاری کمربندی از سر گلگون تا جاده زرنان

91

70

بصورت امانی

57

دیوارکشی پارک بانوان سعیدآباد( پارک 12000 متری)

91

60

بصورت امانی

58

زیرسازی و آسفالت مهدیه خیابان صاحب الزمان جنوبی

91

100

بصورت امانی

59

اجرای کمربندی سعیدآباد ( روکش آسفالت)

91

30

بصورت امانی

60

احداث بازار روز خادم آباد

91

40

بصورت امانی


 پروژه عظیم ساخت و احداث کمربندی نصیرآباد
 احداث پارک صاحب الزمان
 طرح جهادی پیاده روسازی ،آسفالت و جدولگذاری در سطح شهر
  اصلاح هندسی خیابان درختی


 پروژه عظیم ساخت و احداث کمربندی نصیرآباد


 احداث پارک صاحب الزمان
 
 طرح جهادی پیاده روسازی ،آسفالت و جدولگذاری در سطح شهر

 اصلاح هندسی خیابان درختی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0