ممیزی  و نوسازی املاک شهر باغستان

سرکار خانم سولماز شمخالی

 

طبق قانون هر 5 سال یک بار باید ممیزی املاک شهر صورت بگیرد زیرا شهر همچون موجود زنده است که در حال تغییر و تحول بوده و به مرور زمان املاکی افراز شده یا تغییر کاربری در آنها صورت گرفته , و یا ... که در اینصورت باید اطلاعات شهرداری در این باره تکمیل شود .

مشخص شدن املاک مسکونی، تجاری، وضعیت معابر ،  وضعیت کسب  ، جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعات املاک ، دسترسی آسان به اطلاعات در زمان مراجعه شهروندان ، مشخص شدن آمار املاک در حوزه شهری برای ارائه خدمات شهری مناسبتر و مکانیزه و یکپارچه سازی سیستم شهرسازی به جای سیستم سنتی  و در نتیجه مدیریت بهتر امور شهری را می توان از مزایای این طرح بر شمرد . 

انجام ممیزی آرزوی دیرینه ای است که تحقق آن فوائد بسیاری برای همشهریان خواهد داشت  زیرا تغییرات حاصل شده در املاک مشخص شده و عوارض ناشی از آن باعث عمران و آبادانی میشود                               

خوشبختانه در شهر باغستان این پروژه درتاریخ 89/9/10 آغاز و در تاریخ 91/03/21 این پروژه توسط واحد ممیزی شهرداری باغستان با اراده ،تلاش و خواست شهردارشهر باغستان "محمد صادق کولیوند(شهردار وقت)" با موفقیت پایان یافت  .
گزارش عملکردسال 90 واحد ممیزی شهرداری باغستان:
در مجموع 40455 عدد فرم شامل:
23752 عدد فرم شماره 2
10878 عدد فرم آپارتمانی
5825 عدد فرم کسبی

گزارش عملکرد سال 93:

ردیف

شـــــــــرح

1

شناسایی ملک های کلیه نواحی در نقشه ممیزی و تطبیق ملکهای ممیزی شده با پرونده های شهرسازی جهت درج کد نوسازی

2*

تشکیل پرونده شهرسازی و اعلام کد نوسازی به ملک مورد نظر  1234 مورد

3

جواب استعلام کلیه نواحی جهت تشکیل پرونده  558 مورد

4

تطبیق نقشه های هوایی با وضع موجود و جانمایی ملکها به صورت آنلاین  1234 مورد

5

به روز رسانی نقشه های سطح شهر به ترتیب پلاک های ثبتی

6

تشکیل پرونده ممیزی و اعلام کد نوسازی برای پرونده های نصیرآباد  830 مورد

7

بلوک بندی و تشخیص معابر نصیرآباد

10

تشکیل پرونده ملکهای شهرداری باغستان جهت ارسال به واحد املاک  15 مورد

11

تفکیک و جانمایی پرونده های صنایع هوایی بر روی نقشه   144 مورد

12

جانمایی ،تشکیل پرونده و گزارش بازید و اختصاص کد صنفی به واحد اصناف 452 مورد

13

پیگیری فیشهای درآمد جهت تصحیح عوارض مالکان  150 مورد

14

تصحیح و تخصیص کدهای ممیزی پرونده های درآمد   200 مورد

15

بازدید ازملکهایی که بعد از ممیزی بایر بودند و در سالهای آتی ساخته شده اند جهت درج گزارش بازدید و ارسال به درآمد

16

ارائه کارتهای شناسایی ملک به مالکان   100 مورد

17

تنظیم نقشه و شماره پرونده های ممیزی و شهرسازی جهت شناسایی ملکهای محورهای شهری به کلیه نواحی

18

تنظیم و پیگیری آرشیو الکترونیکی و web gis و ارسال نامه به شورا جهت موافقت با عقد قرارداد با پیمانکار(ایران سیستم)

      19

تهیه نقشه و کد نوسازی ملکهایی که در بافت فرسوده جهت ارائه به سازمان نوسازی  99 مورد

20

شناسایی پرونده های کمیته حریم و تطبیق با نقشه های GIS  200 مورد

21

ارسال  کروکی ونقشه های  هوایی  مشکل دار به دفاتر فنی جهت تصحیح جانمایی ملک

22

جواب استعلام شهرسازی مبنی بر اعلام ملکهایی که تشکیل پرونده داده شده و ساخته شده بر اساس پلاک ثبتی

 

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0