پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

در حال بروز رسانی می باشد....

 دریافت فایل راهنما          

شماره تماس:65238006

پرسش و پاسخ به ازای هر مناقصه

 پشتیبانی آنلاین

پرسش و پاسخ متدوال 

 

نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 
مناقصات شهرداری باغستان
تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1392/11/26 شماره پرونده : 10 خلاصه
  تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1392/11/26 شماره پرونده : 3 خلاصه
   تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1392/11/26 شماره پرونده : 8 خلاصه
    تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1392/11/26 شماره پرونده : خلاصه
     تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1392/07/23 شماره پرونده : خلاصه

     شهرداری باغستان در نظر دارد به استناد مصوبه های شماره 703/92 مورخه 25/6/92 و831/92 مورخ 27/6/92 شورای اسلامی شهر باغستان نسبت به خرید،زیر سازی و پخش آسفالت سطح شهر و نوارهای حفاری سعیدآباد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را اغلام و حداکثر تا پایان وقت اداری 2 شنبه مورخ 29/7/92 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید.در ضمن بازگشایی پاکتها در کمیسیون عالی معاملات شهرداری در روز سه شنبه مورخ 30/7/92 را س ساعت 30/13 در محل سالن جلسات حوزه شهردار برگزار می گردد..

      تاریخ انتشار : 1392/05/13 تاريخ ايجاد : 1392/01/19 شماره پرونده : 12 خلاصه

       تاریخ انتشار : 1391/11/15 تاريخ ايجاد : 1391/12/12 شماره پرونده : 11 خلاصه

        تاریخ انتشار : 1391/08/20 تاريخ ايجاد : 1391/07/20 شماره پرونده : 10 خلاصه
         تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1390/05/29 شماره پرونده : خلاصه
          تاریخ انتشار : تاريخ ايجاد : 1390/05/29 شماره پرونده : خلاصه
           صفحه1از212.بعدي.برو
           5.7.4.0
           گروه دورانV5.7.4.0