زندگینامه


کد شناسایی : 1630836                    شماره پرونده : 30939/65

بسم الله الرحمن الرحيم

نام شهيد : يدالله كلهر                                                     

نام پدر : نبي الله

محل تولد : كرج                                                            

تاريخ تولد : 12/6/1333

مدرك تحصيلي : سيكل                                                  

وضعيت تأهل : متأهل                                                    

تعداد فرزندان : يك فرزند

دختر : يك                                                                   

شغل شهيد : قائم مقام لشگر سيدالشهداء                               

تاريخ شهادت : 3/10/1365                                              

نحوة شهادت : بر اثر اصابت تركش                                     

محل شهادت : شلمچه

نشاني مزار : امامزاده محمد                                               

ارگان اعزام كننده : بسيج                                                

يگان خدمتي : تيپ سيدالشهداء

آخرين مسؤليت در جبهه : رزمنده                                      

شماره پرونده : 30939/65

[ خلاصه اي از زندگينامة شهيد ]

شهيد يدالله كلهر فرزند نبي الله به تاريخ 12/6/1333 در كرج از يك خانوادة مذهبي و مؤمن و متدين ديده به جهان گشود. وي از همان اوان كودكي با اسلام آشنا گرديد و بعد از اينكه به سن هفت سالگي رسيد جهت آموختن دانش و علم پا به مدرسه گذاشت و تحصيلات خود را تا سيكل در كرج ادامه داد و سپس به خاطر علاقة زياد به جبهه و جنگ ترك تحصيل نمود و بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل ارگان هاي مختلف ايشان نيز وارد سپاه گرديد و به عنوان قائم مقام لشگر سيدالشهداء مشغول به انجام وظيفه گرديد و سرانجام بنا به سنت پيامبر با يك دختر مؤمن ازدواج نمود كه ثمرة ازدواجش يك فرزند مي باشد و با شروع جنگ تحميلي از طريق سپاه به جبهه هاي جنگ اعزام گرديد تا اينكه سرانجام در مورخة 3/10/1365 در منطقة شلمچه بر اثر اصابت تركش به فيض شهادت نائل گرديد.

ب ) فعالیتهای مهم سیاسی و اجتماعی :

جزء اولین نفراتی بودند که در مسجد بابا سلیمان شعار و تکبیر گفتند - بعد از پیروزی انقلاب در سپاه فعالیت می کردند .

2- فرازهائی از وصیت نامه :

خدایا شاهد باش به عشق تو و در مسیر تو حرکت کردم و فقط رسیدن به تو را انتظار دارم . خدایا من خواهان شهادتم نه به این معنی که از زندگی در این دنیا خسته شدم و یا خواسته باشم خود را از دست سختی های دنیوی خسته شدم و یا خواسته باشم خود را از دست سختی های دنیوی خلاص کنم بلکه می خواهم گناهانی که انجام دادم بوسیله رنج در راه تو و دادن چند قطره خون ناقابلم به خاطر تو پاک گردد .