بنیامین سپهرنیا

مسئول 137 و تاسیسات

 

واحد تأسیسـات :
1-      سرویس و راه اندازی کلیّه وسایل تأسیساتی شهرداری باغستان .
2-     تعمیرات کلی و جزئی دستگاه های گرماساز و سرماساز با توجّه به فصول مختلف سال .
3-     تعمیرات کلی سیستم های روشنایی و کلیّه لوازمات برقی

4- جوشکاری و برشکاری و لوله کشی آب و گاز در قسمت های مختلف و واحدهای شهرداری .

5- جابجایی خطوط تلفن و نصب کنتور برق .

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0