(شرح وظایف)

 

-نظارت بر تهیه مشخصات فنی و آسفالت و آب روهای طرفین معابر و کانالها و محاسبه فنی مربوط به اجرای مسیلها و مستحدثات

-نظارت بر تهیه نقشه ها و اسناد و مدارک و آنالیز لازم جهت انعقاد قرارداد

نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده رو سازی

-بررسی وضع موجود خیابانها از نظر نوسازی و زیرسازی به منظور پیش بینی در برنامه عمرانی

-نظارت بر تهیه مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی شهرداری و آسفالت مورد نیاز شهر.

-نظارت و کنترل صورت وضعیتها

-شرکت در کمیسیونها و عقد قراردادها و بررسی و مطالعه پیشنهادات پیمانکاران و تأیید صلاحیت

-نظارت بر امور حفاری که توسط سایر ادارات و ارگانها انجام می گردد و تعیین میزان خسارت وارده به شهرداری

-نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت

-شرکت در جلسات به منظور رفع ابهامات و توضیح در مورد پرونده های ارجاعی به کمیسیونها در صورت لزوم

حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های اداری مربوط به کمیسیونها

-زیرسازی و آسفالت اساسی خیابانهای سطح شهر و همچنین نظارت بر تعمیر و مرمت و روکشی آسفالت کلیه معابر با هماهنگی و رعایت برنامه های مصوب

-نظارت بر تهیه مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی شهرداری

-نظارت بر نحوه کار و استفاده از کلیه ماشین الات راهسازی و ساختمانی و ماشین آلات تندروسنگین

- انجام کلیه اختیارات مصوب شده در شورای اسلامی شهر طبق پیشنهاد شهردار

-نظارت کلی بر امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های عمرانی جاری شهرداری، و یا طرحهای عمرانی خاص

-انجام کلیه امور وفق دستور شهردار محترم

 


 


 

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0