پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  

پل آبرسان ورامینک

 

 

پل آب رسان ورامینک بنای است آجری به طول 26،عرض1/2 و ارتفاع 6 متر در حال حاضر این پل یک چشمه طاق مرکزی به عرض دهانه 2/3 متر و آب راهی باریک بر فراز امتداد طولی خود دارد. به نظر می رسد این پل چشمه دیگری نزدیک به ساحل شرقی داشته است که اکنون تخریبی شده است . بدنه پل با عرض 210 سانتی متر متشکل از دو نمای آجری در طرفین و بخش میانی آن با خاک،شن و قطعات آجر پر شده است.ابعاد آجرهای بکار رفته  (20×20×4)می باشد. سقف چشمه طاق مرکزی گهواره ای شکل است .آنچه به نظر میرسد این پل زمانی ساخته شده که رود خانه کرج و شاخه های آن دوران پر آبی را پشت سر می گذاشته اند. این پل در دوران قاجار و حتی پیش از آن ساخته شده است.

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0