EN / FA
Saturday, March 2, 2024
ناحیه 3شهرداری باغستان در خدمت شهروندان محله باباسلمان باغستان ...سامانه ارسال پیامک شهرداری باغستان :30007615100040.

واحد شهرسازی
-تشکیل پرونده:6 مورد
برداشت ملک:17 مورد
بازدید ممیزی:45 مورد
استعلام ملک:12 مورد
طراحی ایستگاه  تاکسی باباسلمان
طراحی رفوژ میانی بلوار شهید کلهر
 طراحی سر در درودی و جانمایی آن
طراحی کتابخانه باباسلمان
طراحی ساختمان جدید ناحیه 3


اطلاعات بیشتر


واحد امور شهر
. بازدید روزانه از سطح شهر
. لایروبی جوی ها
. طرح های جهادی پاکسازی سطح شهر
. اتلاف سگهای ولگرد
. جمع آوری نخاله
. بروز رسانی سطل زباله هااطلاعات بیشتر


سرپرست ناحیه:جناب آقای  رحیم رحیمی


news categories 


          عملکرد ناحیه 3 شهرداری باغستان را چگونه ارزیابیمی نمائید؟علمکرد ناحیه 2 شهرداری باغستان را چگونه ارزیابی می نمایید؟عملکرد ناحیه 1 شهرداری باغستان را چگونه ارزیابیمی نمائید؟survey submit 

واحد درآمد
صدور عوارض سطح شهر
صدور فیش صنفی
صدور فیش نوسازی
صدور فیش کارشناسی
واحد اصناف
تشکیل پرونده
استعلام از شهرسازی
جوابیه استعلام
بازدید از ملک
ابلاغ دعوت نامه
اطلاعات بیشتر

Page Statistics
sitestatistics-totaltabstatistics 2696
Best Site Statistics Day 10/23/2018
Best Site Statistics Count 21
sitestatistics-todaytabstatistics 0
sitestatistics-yesterdaytabstatistics 0

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0