پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 آبان 1397

 
آقای مسعود سید آبادی

آقای حبیب حاجیلو
 
آقای تیمور هاشمی
   
آقای رضا پور امیدی
 
خانم ملیحه آذین
 

 
                        
           کارمند نمونه
         خانم کبری دانش

   
 کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت
 

کارمند نمونه
آقای حمید اطیابی
 
 
   کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت
 

 کارمند نمونه
آقای علیرضا نوری
 کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت


 
کارمند نمونه
آقای فاضل محبی


 
 
       


آدرس:شهرستان شهریار-شهر باغستان-بلوارولیعصر(عج)-لاله دوم اصلی-شهرداری باغستان|ایمیل:info@baghestan.ir|تلفن:1-65233390

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8