دوشنبه, 1 مرداد 1397


 
                        
           کارمند نمونه
         خانم کبری دانش

   
 کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت
 

کارمند نمونه
آقای حمید اطیابی
 
 
   کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت
 

 کارمند نمونه
آقای علیرضا نوری
 کارمندان نمونه شهرداری باغستان/شهریور ماه 1395 هفته دولت


 
کارمند نمونه
آقای فاضل محبی


 
 
       


آدرس:شهرستان شهریار-شهر باغستان-بلوارولیعصر(عج)-لاله دوم اصلی-شهرداری باغستان|ایمیل:info@baghestan.ir|تلفن:1-65233390

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8