پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 آبان 1397

عملکرد عمرانی شهرداری  ابتدای از 94/04/01 الی 95/04/06  در زمینه جدولگذاری،آسفالت و پیاده روسازی

 
 


محله باباسلمان،دهمویز،صادقیه

ردیف

عنوان پروژه

متراژ

1

جدولگذاری معابر باباسلمان،دهمویز،صادقیه

3276مترطول

2

زیرسازی و آسفالت معابر باباسلمان،دهمویز،صادقیه

73/16721 مترمربع

        ریزکارکرد کارهای صورت گرفته در محله باباسلمان ،دهمویز،صادقیه

* جدولگذاری معابرباباسلمان،دهمویز  

1- جاده اصلی-  بالای پل زیرگذر باباسلمان- تک جدول 50

2-  انتهای خیابان تقی کریمی-بعد از سوله ورزشی- اجرای نهر با جداول 50 با دهانه50

3- دهمویز-خیابان جنب پاسگاه – روبروی بلوک زنی-اجرای نهر با جداول 50 با دهانه50

4- دهمویز ورودی امامزاده

5- کوچه فرعی شهید رستمی روبروی مرکزپخش

6- کوچه های جنب سالن ورزشی

7-ورودی بابا سلمان

8-جدول وسط بلوار کلهر

9--جلو ناحیه بابا سلمان(نهرو تکجدول)

10-خیابان درختی بابا سلمان

11-خیابان شهید رستمی وکوچه های فرعی آن

12-کوچه پشت بربری باباسلمان

13-کوچه سعید کلهر

14-جنب شهرک دادگستری دهمویز

جمع کل متراژتقریبی:3276مترطول

 * زیرسازی وپخش آسفالت معابر  باباسلمان  

ردیف

عنوان

متراژ(m2 )

1

زیرسازی وآسفالت باباسلمان –خ وصال شیرزای- کوچه آخر خیابان حسینیه

1078.45

2

زیرسازی وآسفالت باباسلمان –خ وصال شیرزای

698.42

3

زیرسازی وآسفالت باباسلمان –خ وصال شیرزای-ک گلهای1

317.55

4

زیرسازی وآسفالت باباسلمان –کوچه وصال شیرازی روبروی حسینیه

461.48

5

زیرسازی وآسفالت باباسلمان –کوچه صاحب الزمان

58.68

6

زیرسازی وآسفالت باباسلمان –کوچه انصارالمجاهدین

121.02

7

زیرسازی وآسفالت باباسلمان –کوچه نیازی

997.32

8

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – خیابان چهار لنگ

1316.35

9

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه مسجد

1008.96

10

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – خیابان تقی کریمی(ورزشگاه)

1039.35

11

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – دهمویز

662.21

12

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه محمدرضا کلهر

254.65

13

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – محوطه باز روبروی اینانلو و آب و فاضلاب

139.62

14

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه شرکت آب و فاضلاب

445.28

15

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه امتداد اینانلو

201.93

16

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه نصیر(شرکت تعاون)

1417.88

17

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – فرعی عبدالوهابی وداروخانه

478.05

18

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه رمضانعلی طلبی

412.3

19

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – خیابان رستمی (فرعی اول)(فرعی دوم)(فرعی 4)

1576.4

20

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – زیرسازی وآسفالت باباسلمان – خیابان صنعت

336.1

21

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه بین تجهیز و سالن ورزشی

217.35

22

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه محمد سیری وکوچه کناری کوچه محمد سیری

769.24

23

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه آیت الله طالقانی

501

24

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – کوچه شهید کلهر وبن بست اول

873.91

25

زیرسازی وآسفالت باباسلمان – گلی شرقی1،2،3

1048.23

26

لکه گیری نوار حفاری آسفالت باباسلمان-خ کریمی کوچه شهبازی

40

27

لکه گیری نوار حفاری آسفالت باباسلمان-زیر پل عابر پیاده و روی پل جاده اصلی

250

 

جمع کل

73/16721

 

محله نصیرآباد

ردیف

عنوان

متراژ

1

پیاده روسازی معابرنصیرآباد

13000مترمربع

2

جدولگذاری معابر نصیرآباد

4490مترطول

3

زیرسازی و آسفالت معابرنصیرآباد

 35000 مترمربع

4

ساختمان اداری نصیرآباد

100 متر مربع

 ریزکارکرد کارهای صورت گرفته در محله نصیرآباد

*  پیاده روسازی  معابرنصیرآباد

1-اجرای عملیات پیاده روسازی  خیابان های  هجرت و14 معصوم نصیرآباد.

2- اجرای عملیات پیاده روسازی  خیابان های بهشتی و مدرس

جمع کل متراژ:13000مترمربع

* جدولگذاری  معابرنصیرآباد

1- خ اصلی رجایی36                                                     

2-فرعی های خ شهید رجایی36                           

3-خیابان احداثی

4-فرعی های انتهای آزادگان 18در کوچه های عباس زارع                                                            

5-خ امام خمینی(ره)14                                      

6-خ پزشکی

7-  فرعی های خ بهشتی33

8-فرعی های شقایق5 وحسین جانباز                                

9-فرعی پشت یادگار پدر                                       

10-انتهای بهشتی جنوبی نی زار

11-جدول گذاری بلوار نهم دی

12-جدول گذاری خ آزادگان 

  13-اجرای نهر جهت تعریض خ آزادگان به طول تقریبی350مترطول(نهر 60)

 14- جدولگذاری کوچه جنت 4به طول تقریبی 140مترطول(کانیو با جداول40)

 15-جدولگذاری در خ رجایی و قسمتی از خ بهشتی به طول تقریبی 280مترطول (کتابی با جدول40)

 16-جدولگذاری خ آزادگان15  دو کوچه به متراژ هر کوچه 125مترطول(کتابی با جدول40)

17-جدولگذاری در نصیرآباد-خ بهشتی جنوبی آخرین کوچه سمت راست(جدول کتابی40*50*15)(روبروی کانال)

18-جدولگذاری در نصیرآباد-خ بهشتی جنوبی -  آخرین کوچه سمت راست - کوچه بن بست 2متری(روبروی کانال)(جدول کتابی30*50*10)

19-جدولگذاری در نصیرآباد-خ بهشتی جنوبی از سمت دهشاد پایین دومین کوچه(جدول نهر40*50*15)(روبروی کانال)

20-جدولگذاری در نصیرآباد-خ بهشتی جنوبی از سمت دهشاد پایین دومین کوچه -کوچه بن بست سمت چپ(روبروی  کانال)(جدول کتابی30*50*10)

21-جدولگذاری در نصیرآباد-خ 14 معصوم اولین کوچه سمت چپ از سمت خ آزادگان همراه با فرعی داخل کوچه(جدول کتابی40*50*15)

22-اجرای نهر جهت تعریض خ آزادگان به طول تقریبی350مترطول(نهر 60)

23- جدولگذاری کوچه جنت 4به طول تقریبی 140مترطول(کانیو با جداول40)

 24-جدولگذاری در خ رجایی و قسمتی از خ بهشتی به طول تقریبی 280مترطول (کتابی با جدول40)

25 -جدولگذاری خ آزادگان15  دو کوچه به متراژ هر کوچه 125مترطول(کتابی با جدول40)

26- جدولگذاری خ آزادگان –جنب منبع آب

27- جدولگذاری بلوار هدایت-جاده نصیرآباد به خادم آباد

28- جدولگذاری حد فاصل خیابان درختی تا ورودی خیابان آرامستان به موازات کانال محمدیه 250 مترطول

  جمع کل متراژ:4740 متر

* زیرسازی و پخش آسفالت معابر نصیرآباد

1-بهشتی 35و37                                

 2- خیابان جنت 10 وفرعی ها               

3-فرعی های بهشتی 33     

4-خیابان خورشیدی و  فرعی های آن

5- فرعی های خیابان شیماکو 

6-زیر سازی خیابان یادگار پدر

7-زیر سازی خیابان 14 معصوم

8-مخلوط ریزی خیابان آزادگان 15

9-آسفالت مدرسه هاجر

10-آسفالت فرعی های خیابان حسین جانباز

11- آسفالت فرعی های خیایان بهشتی شمالی

12-مخلوط ریزی خیابان مرغداری

13-اسفالت فرعی های کوچه رضا پور

14-زیرسازی فرعی های خیابان امیر المو منین

 جمع کل متراژ:35000مترمربع

ساختمان اداری نصیرآباد:

1-خیابان آزادگان-جنب منبع آب

محله خادم آباد

زیرسازی و آسفالت معابرخادم آباد

 55485 مترمربع

جدولگذاری معابر خادم آباد

3939مترطول

پیاده رو سازی

11000مترمربع


  ریزکارکرد کارهای صورت گرفته در محله خادم آباد

 * زیرسازی و پخش آسفالت معابر خادم آباد

                                                 فاز1 پروژه آسفالت خادم آباد

ردیف

آدرس

متراژ

1

لاله 13شرقی:کوچه های(شقایق3،شقایق4وفرعی مقابل آن)

1440

2

لاله14شرقی:کوچه های(صف،صادق)

960

3

لاله11اصلی:کوچه های(امام علی(ع)،امام رضا(ع) ،شمس،شاد)

1920

4

لاله 11غربی:کوچه زکات

480

5

لاله 15 اصلی کوچه طریق وفرعی بی نام روبروی کوچه طریق

960

6

لاله10 اصلی کوچه های یاسمن،امیرالمومنین،  کوچه فرهنگ، 

1440

7

لاله13اصلی کوچه شجاعت

480

8

لاله 14 غربی کوچه صواب

480

9

لاله یکم اصلی یاس6

480

10

لاله 6 اصلی کوچه گلستان یکم

480

11

خ لاله یکم غربی –کوچه ایثار

480

12

خ لاله 8 غربی-کوچه 8متری میلاد

480

13

خ لاله 9غربی-کوچه باران

380

14

خ لاله 10 غربی-کوچه یاس

340

15

خ لاله15 اصلی –کوچه میلاد

440

16

خ لاله 15 غربی-انتهای خیابان

400

17

خ لاله15 اصلی-کوچه اتحاد

720

18

خ 13 اصلی کوچه روبروی فضای سبز

160

19

خ اصلی(بلوار امام خمینی(ره))-جنب ایرانخودرو-ک دمیرچی

350

20

خ لاله 11اصلی کوچه محمدرسول ا...

525

21

خ لاله 9اصلی کوچه خیر

420

22

خ لاله10 اصلی کوچه پرستو

560

23

خ لاله 10 شرقی-کوچه فکوری

560

24

خ لاله یکم اصلی-کوچه نرگس

40

25

خ لاله یکم اصلی –کوچه یاسمن

420

26

روبروی پل باباسلمان

330

27

زیرپل عابر پیاده باباسلمان

260

28

باباسلمان روبروی باشگاه ورزشی باباسلمان کوچه شهیدشهبازی

300

29

خادم آباد- خیابان سازمان آب (صا ایران)

2700

30

خادم آباد- خیابان لاله 7 شرقی

1000

31

خادم آباد- خیابان لاله یکم غربی

4200

32

خادم آباد- خیابان لاله دوم غربی (پارک)

8500

33

خادم آباد- خیابان لاله 3 اصلی

4400

34

خادم آباد- خیابان لاله 3 اصلی

4400

35

زیر سازی و اسفالت لاین کندرو محور اصلی از خیابان صنعت تا ابتدای بلوار ولیعصر(عج)

1200

 

جمع کل(مترمربع)

42685

  فاز2 پروژه آسفالت خادم آباد

خ لاله 7 اصلی کوچه های دلگشا،چلبچه،جم

خ لاله 10اصلی کوچه های باران، ستایش2

خ لاله 6 اصلی کوچه نسترن 9 غربی

خ لاله15 اصلی کوچه بنی هاشم

خ لاله 12 اصلی کوچه دارالقران

خ لاله 8 اصلی کوچه های حلال،حجاب،پرند،حاکم،حمید

خ لاله 9 اصلی کوچه خاوران

خ لاله 13 اصلی کوچه های شعله،علی نوروزی،شاعر،شهرداری،شاهد

خ لاله 14 شرقی کوچه صف

محوطه داخل شهرداری مرکز

خیابان 15 اصلی کوچه طریق و شجاعت

خیابان لاله 8 غربی کوچه باران

لاله 9 غربی کوچه یاس

لاله 10 غربی

لاله 13 کوچه شجاعت

لاله 6 اصلی کوچه گلستان

لاله 15 اصلی کوچه روبروی طریق

لکه گیری  آسفالت در محور اصلی

لکه گیری معابر سطح شهر

زیرسازی حدفاصل زیر گذر باباسلمان تا انتهای خیابان دوم شرقی

 جمع کل متراژ:14000مترمربع

 *جدولگذاری معابر خادم آباد شهر باغستان  

1-کوچه انصار                                                                       بطول 70متر  

2- کوچه البرز                                                                       بطول 75متر  

3- کوچه باران                                                                      بطول  80متر  

4-بن بست انتهای 15غربی                                                     بطول 75 متر   

5- انتهای خ شهید کریمی باباسلمان                                          بطول 110متر

6-خیابان 7غربی                                                               به طول  350متر

7-لاین شرقی خ یاس 3 صایران                                                بطول 250متر

8- لاین غربی خ یاس 3 صایران                                               بطول 250متر  

9- کوچه یاسمن                                                                   بطول 60متر  

10- کوچه نرگس                                                                  بطول 60متر

 11-خ 12 شرقی-اجرای نهر50                                              به طول 5/118متر  

12-خ12 شرقی-اجرای کانیو کتابی 30                                     به طول تقریبی101متر

13-خ12 شرقی-اجرای کانیو روسی 30                                     به طول تقریبی28متر

14-خ12 شرقی-اجرای کانیو   30                                           به طول تقریبی5/127مترطول

  15-خ14 شرقی-اجرای کانیو روسی 30                                       به طول تقریبی5/9مترطول

16-خ14 شرقی-اجرای نهر50                                                  به طول تقریبی199مترطول

17-خ14 شرقی-اجرای کانیو کتابی30                                        به طول تقریبی80 مترطول

18-خ14 شرقی-اجرای کانیو کتابی30                                      به طول تقریبی6/47مترطول

19-خ واحد امانی شهرداری اجرای کانیو40                               به طول تقریبی 2/212مترطول

20-خ جنب آتش نشانی خادم آباد اجرای کانیو40                        به طول تقریبی321مترطول

21-خ جنب آتش نشانی خادم آباد اجرای تک جدول 40                 به طول تقریبی111مترطول

22-خ جنب آتش نشانی خادم آباد اجرای نهر روسی 40                   به طول تقریبی10مترطول

23-خ لاله7 شرقی خادم آباد اجرای نهر روسی 50                         به طول تقریبی23مترطول

24-خ لاله7 شرقی خادم آباد اجرای نهر  50                               به طول تقریبی103مترطول

25-خ لاله7 شرقی خادم آباد اجرای کانیو جانبی 30                       به طول تقریبی87مترطول

26-خ لاله13 شرقی خادم آباد اجرای نهر روسی50                        به طول تقریبی5/9مترطول

27-خ لاله13 شرقی خادم آباد اجرای کانیو30                             به طول تقریبی1/77 مترطول

28-خ لاله13 شرقی خادم آباد اجرای نهر50                              به طول تقریبی 1/68مترطول

29-خ لاله13 شرقی خادم آباد اجرای کانیو کتابی 30                       به طول تقریبی 2/84مترطول

 30-خیابان 10 اصلی -کوچه یاسمن    اجرای نهر کتابی                       به متراژ تقریبی65متر

 31-خیابان 11 اصلی -کوچه امام رضا(ع)   اجرای نهر کتابی                     به متراژ تقریبی70 متر

  32-خیابان 11 اصلی -کوچه شادی    اجرای نهر کتابی                          به متراژ تقریبی67متر

  33-خیابان 11 اصلی -ضلع شمالی و ضلع جنوبی اجرای جدول50و60      به متراژ تقریبی600 مترطول

جمع کل متراژ:3939مترطول

 پیاده رو سازی:

پیاده رو سازی محور اصلی جاده تهران شهریار

پیاده رو سازی لاین کندرو محور اصلی حدفاصل خیابان صنعت تا ابتدای بلوار ولیعصر (عج)

تعویض چراغهای محور اصلی:

1-محور اصلی جاده تهران-شهریار

محله سعیدآباد و مهدیه

ردیف

عنوان

متراژ

1

زیرسازی و آسفالت معابر  محله سعیدآباد و مهدیه

19345مترمربع

2

جدولگذاری معابر محله سعیدآباد و مهدیه   

1622مترطول

 

 ریزکارکرد کارهای صورت گرفته در محله سعیدآباد ومهدیه

* زیر سازی و پخش آسفالت محله سعیدآباد ومهدیه

ردیف

موضوع

متراژ

1

  آسفالت با فنیشر خیابان باقر خان  سعید آباد

2900

2

  آسفالت خیابان بهار سعید آباد

400

3

  آسفالت خیابان روبروی شرکت دامپروری  سعید آباد

1400

4

  آسفالت خیابان اصلی سعید آباد

350

5

  آسفالت کوچه قنادی باران  سعید آباد

110

6

  آسفالت کوچه عباس زند  سعید آباد

130

7

  آسفالت و لکه گیری کوچه شقایق 2  سعید آباد

280

8

  آسفالت خیابان کشاورز و لکه گیری  سعید آباد

1600

9

  آسفالت لکه گیری معابر مهدیه سعید آباد

2550

10

  آسفالت لکه گیری معابر سعید آباد

1800

11

  روکش خیابان خلج  سعید اباد

4000

12

مهدیه خ سوم شمالی کوچه اول سمت چپ

375

13

سعیدآباد مقابل پادگان نبوت

200

14

سعیدآباد خ چمران

3250

 

 جمع کل(مترمربع)

19345

 * جدولگذاری معابرسعیدآباد

ردیف

آدرس

شرح عملیات

متراژ(متر)

1

خیابان دامپروری

اجرای تک جدول 50

73

2

انتهای خیابان تاجیک

اجرای تک جدول 51

82.7

3

کوچه بهار

اجرای جدول کانیوایستاده 50خوابیده 40

49

4

خیابان خلج بهار2

اجرای تک جدول50

49.8

5

پادگان ذوالفقار

اجرای نهر با عرض یک متر

922

6

پل بادامک

اجرای پل بتنی

24

7

خیابان باقرخان

اجرای تک جدول 50

202

8

خیابان چمران

اجرای تک جدول 60دو ردیف

219.5

جمع کل(مترطول)

1622


روستاها ی حریم شهرباغستان 

ردیف

عنوان

متراژ

1

زیرسازی و آسفالت معابرحریم

9350مترمربع

2

جدولگذاری معابر محله معابر حریم

1500مترطول

ریزکارکرد کارهای صورت گرفته در روستاها ی حریم شهرباغستان  

  * زیر سازی و پخش آسفالت روستاها ی حریم شهرباغستان

ردیف

آدرس

متراژ

1

زیر سازی و تسطیح و رگلاژ قیر پاشی  و پخش آسفالت  دستی زیر پل بادامک

150  متر مربع

2

زیر سازی و تسطیح و رگلاژ  قیر پاشی و پخش آسفالت فنیشیری ورودی بلوار اصلی بعد از پل بادامک تا دو برگردان اول

3700 متر مربع

3

زیر سازی و تسطیح و رگلاژ قیر پاشی و پخش آسفالت دستی بعد از دور برگردان تا انتهای بلوار

2300 متر مربع


پخش آسفالت مکانیزه ورودی بادامک

3200

 

 

 

 

جمع کل

9350مترمربع

 

 

 

 * جدولگذاری روستاهای حریم شهر  باغستان

دهشاد به سمت الورد حد فاصل مدرسه تا کوچه صنعت-اجرای نهر با دهانه60 با جداول 60*20و60*15 (نهر دو طبقه)

جاده نصیرآباد به دهشاد –زیرسازی به همراه آبپاشی و کوبیدن و کندن آسفالت جاده قدیم

اصلاح  هندسی ورودی روستای بادامک مطابق با نقشه ابلاغی

جاده دهشاد به شهریار –از روبروی خانه بهداشت تا روبروی امام زاده دهشاد-اجرای نهر با دهانه60 با جداول 20*60 و اجرای دال ترافیکی به همراه بتن ریزی

اجرای برج نوری در ورودی روستای بادامک

جمع کل متراژ:1500مترطول          

 سطح شهر 


 ریزکارکرد کارهای صورت گرفته :در روستاها ی حریم شهرباغستان  

 
 

ردیف

عنوان

متراژ

1

جدولگذاری معابر محله معابر سطح شهر

4360مترطول

2

پیاده روسازی محوراصلی حدفاصل پاسگاه دهمویزتا شهرک مطهری

3000مترمربع

3

فنس کشی محوطه زمین فوتبال ورزشگاه شهدا سعیدآباد

1311مترمربع

4

عملیات زیرسازی و احداث زمین والیبال در محله باباسلمان

   456 مترمربع

5

تکمیل عملیات ساختمان اداری سوله شهرداری باغستان

 

6

احداث ساختمان اداری(ساختمان بانک) نصیرآباد

 

 جدولگذاری معابرسطح شهر باغستان

 -جدولگذاری شهرک مطهری خیابان های اول وسوم شرقی باجدول کانیو 40*50*15سانتیمتر

 -جدولگذاری خیابان روبروی مسجد  شهرک مطهری (انتهای یکم غربی) سمت پیاده رو به صورت تک جدول با جدول 50*40*15  سانتیمتر

 -جدولگذاری شهرک مطهری خیابان های دوم شرقی و غربی باجدول کانیو 40*50*15سانتیمتر

 -جدولگذاری رفوژ وسط شهرک مطهری به صورت تک جدول با جدول 50*50*15  سانتیمتر

جدولگذاری خ لاله ششم اصلی –کوچه نسترن14                          40مترطول کتابی40

جدولگذاری خ لاله ششم اصلی –کوچه المهدی                              40مترطول کتابی40

جدولگذاری خ لاله ششم شرقی –کوچه دوم سمت راست                   55مترطول کتابی40

جدولگذاری خ ششم شرقی انتهای خیابان دوطرف                           160مترطول نهر50

جدولگذاری خ سیزدهم اصلی – سرکوچه نانوایی                                40   مترطول

جدولگذاری خ لاله دهم اصلی–کوچه پرستو                                      50مترطول

جدولگذاری خ لاله چهارم غربی  –پشت کیوسک                              20مترطول

جدولگذاری خ لاله سیزدهم اصلی –کوچه شاکر                                30 مترطول

جدولگذاری خ لاله هشتم غربی –کوچه دوم سمت چپ                                50 مترطول

جدولگذاری خ لاله دوازدهم اصلی  –کوچه سیران                                      40مترطول

جدولگذاری خ لاله هفتم شرقی–کوچه سمت راست بن بست                        80 متر طول

جدولگذاری خ لاله یازدهم اصلی–از ولیعصر سمت چپ                               80 متر طول

جدولگذاری پادگان نبوت                                                                 80 متر طول

جدولگذاری خ یازدهم اصلی – کوچه سحر                                             70   مترطول

جدولگذاری خ لاله ششم شرقی  –عرضی                                               20 متر طول

جدولگذاری خ لاله ششم شرقی  –دومین کوچه سمت راست                         60 متر طول

جدولگذاری دوربرگردان روبروی کلانتری دهمویز                               550 متر طول

جمع کل:2360مترطول

*جدولگذاری روفوژ وسط حد فاصل ساختمان شورای شهر تا پل بادامک 

جمع کل: 2000مترطول

 * پیاده روسازی محوراصلی حدفاصل پاسگاه دهمویزتا شهرک مطهری  

جمع کل:3000مترمربع

* فنس کشی محوطه زمین فوتبال ورزشگاه شهدا سعیدآباد

تهیه و اجرای فنس گالوانیزه با چشمه 5*5 و مفتول 3  میلی متر              به مساحت1311مترمربع

* زیرسازی و احداث زمین والیبال در محله باباسلمان

به ابعاد         مترمربع  456 =24*19 

 

 


آدرس:شهرستان شهریار-شهر باغستان-بلوارولیعصر(عج)-لاله دوم اصلی-شهرداری باغستان|ایمیل:info@baghestan.ir|تلفن:1-65233390

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8