پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 28 آبان 1397
جستجوی اموات
ُسامانه جستجوی اموات شهرداری باغستان
نام : 
نام خانوادگی : 
تاسال : 
قطعه : 
بلوک : 
نام پدر : 
آرامستانهای : 
تاریخ تولد : 
تاریخ فوت :   


 

 
وارد کردن نام خانوادگی در این بخش الزامی بوده و بقیه موارد اختیاری است.
در صورت وارد کردن تاریخ، آن را به صورت بازه تاریخی در نظر بگیرید
به عنوان مثال از 1/1/1381 تا 25/10/1384
                                                                                        

 


 


آدرس:شهرستان شهریار-شهر باغستان-بلوارولیعصر(عج)-لاله دوم اصلی-شهرداری باغستان|ایمیل:info@baghestan.ir|تلفن:1-65233390

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8